Thiết kế hộp số ly hợp kép DCT ô tô

Giới thiệu về tài liệu Thiết kế hộp số ly hợp kép DCT ô tô: Tài liệu Thiết kế hộp số ly hợp kép DCT ô tô sẽ giúp ta tìm hiểu về cấu tạo,…

102 Likes 1 Comment

Tính toán và thiết kế hệ thống lái ô tô

Giới thiệu về tài liệu Tính toán và thiết kế hệ thống lái ô tô: Tài liệu tính toán và thiết kế hệ thống lái ô tô sẽ cung cấp cho ta trình tự tính…

131 Likes 4 Comments

Thiết kế và tính toán ly hợp ô tô

Giới thiệu về tài liệu thiết kế và tính toán ly hợp ô tô: Thiết kế và tính toán ly hợp ô tô là một phần trong thiết kế và tính toán hệ thống truyền…

119 Likes 2 Comments

Thiết kế và tính toán hệ thống phanh ô tô

Giới thiệu về tài liệu thiết kế hệ thống phanh ô tô: Tài liệu thiết kế hệ thống phanh ô tô cung cấp cho chúng ta quy trình thiết kế và tính toán hệ thống…

107 Likes 2 Comments