Password Tài liệu

Password tài liệu là: tailieuoto.vn, Ad có chú thích ở phía Comment của Winrar ấy.