2- Phân chia năng lượng sau quá trình cháy

Tài liệu BOSCH về tiêu hao nhiên liệu trong động cơ ô tô

Giới thiệu Tài liệu BOSCH về tiêu hao nhiên liệu trong động cơ ô tô: Tài liệu BOSCH về tiêu hao nhiên liệu trong động cơ ô tô sẽ cho ta biết thật sự động…

93 Likes Comment
Quá trình đốt cháy nhiên liệu trên động cơ Diesel - Diễn biến quá trình cháy nhiên liệu Diesel

Quá trình đốt cháy nhiên liệu trên động cơ Diesel

Tổng quan về sự hình thành hòa khí trong Quá trình đốt cháy nhiên liệu trên động cơ Diesel: Tài liệu sự hình thành hòa khí trong Quá trình đốt cháy nhiên liệu trên động…

138 Likes Comment

Tài liệu Lý thuyết động cơ đốt trong Nguyễn Duy Tiến

Giới thiệu tài liệu lý thuyết động cơ đốt trong Nguyễn Duy Tiến: Tài liệu lý thuyết động cơ đốt trong Nguyễn Duy Tiến gồm 2 phần chính. Cung cấp cho ta đủ cơ sở…

141 Likes Comment

Lý thuyết động cơ ĐH Công nghiệp TPHCM

Giới thiệu về giáo trình lý thuyết động cơ ĐH Công Nghiệp TPHCM Lý thuyết động cơ ĐH Công nghiệp TPHCM gồm 6 chương, cung cấp cho ta kiến thức cơ bản về quá trình…

92 Likes 2 Comments

Lý thuyết động cơ đốt trong ĐH Bách Khoa TPHCM

Lý thuyết động cơ đốt trong ĐH Bách Khoa TPHCM gồm 4 chương cung cấp cho ta những cơ sở lý thuyết cơ bản về môn học lý thuyết động cơ đốt trong. Từ đó,…

124 Likes 2 Comments