Cấu tạo chi tiết ô tô tải trộn bê tông chuyên dùng

Tài liệu đào tạo cấu tạo và thiết kế ô tô chuyên dùng

Giới thiệu về Ô tô Chuyên Dùng và các loại ô tô chuyên dùng phổ biến ở Việt Nam: Trước khi tìm hiểu Tài liệu đào tạo cấu tạo và thiết kế ô tô chuyên…

98 Likes 2 Comments
Tính toán và xác định chiều dày vách ngăn cách nhiệt trên ô tô đông lạnh

Đồ án thiết kế và tính toán ô tô đông lạnh

Giới thiệu Đồ án thiết kế và tính toán ô tô đông lạnh: Đồ án thiết kế và tính toán ô tô đông lạnh là tài liệu mà Ad lụm vặt được trên mạng. Các…

67 Likes Comment

Thiết kế xe đông lạnh chuyên dùng

Giới thiệu về tài liệu Thiết kế xe đông lạnh chuyên dùng: Thiết kế xe đông lạnh chuyên dùng sẽ phân tích cho ta trình tự thiết kế cũng như các quy trình tính toán…

122 Likes 2 Comments

Thiết kế ô tô chữa cháy chuyên dùng

Giới thiệu về tài liệu tham khảo thiết kế ô tô chữa cháy chuyên dùng: Thiết kế ô tô chữa cháy chuyên dùng là một trong các chủ đề trong môn học thiết kế ô…

89 Likes Comment

Thiết kế xe chở và ép rác chuyên dùng

Giới thiệu về tài liệu thiết kế xe chở và ép rác chuyên dùng: Thiết kế xe chở và ép rác chuyên dùng là một trong các chủ đề trong môn học thiết kế xe…

115 Likes 10 Comments

Giáo trình lý thuyết kiểm định Nguyễn Ngọc Bích

Giới thiệu về giáo trình lý thuyết kiểm định Nguyễn Ngọc Bích: Giáo trình lý thuyết kiểm định Nguyễn Ngọc Bích cung cấp cho chúng ta các chỉ tiêu kiểm định cũng như quy trình kiểm…

93 Likes Comment

Tài liệu thiết kế ô tô chuyên dùng

Giới thiệu về tài liệu thiết kế ô tô chuyên dùng: Tài liệu thiết kế ô tô chuyên dùng, ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại xe chuyên dùng như: Xe tự đổ (xe…

112 Likes Comment